Thư xin việc được viết tốt nhất sẽ vô giá trị nếu không ai nhìn thấy nó!

Viết lá thư bìa dễ dàng

Khi bạn gửi qua thư hoặc email sơ yếu lý lịch / CV của mình cho một nhà tuyển dụng tiềm năng, bạn phải kèm theo một lá thư xin việc. Thư xin việc là phần giới thiệu về bạn, các kỹ năng của bạn và lý do bạn nộp đơn xin việc. Đây là cơ hội để bạn tạo ấn tượng đầu tiên tuyệt vời!

  • Như sơ yếu lý lịchSơ yếu lý lịch, thư xin việc nên ngắn gọn và được viết bằng ngôn ngữ trực tiếp, đơn giản. Thư xin việc thường được gõ trên một trang. Thư xin việc của bạn cần thuyết phục nhà tuyển dụng đọc sơ yếu lý lịch / CV của bạn và gọi cho bạn để xin cuộc phỏng vấn.
  • Thư xin việc phải được định dạng và đánh máy đúng cách trên giấy trắng hoặc trắng không có lỗi chính tả, dấu câu hoặc ngữ pháp. Sử dụng trình kiểm tra chính tả và ngữ pháp của trình xử lý văn bản hoặc nhờ một người bạn đọc thử cho bạn!
  • Gửi thư xin việc của bạn cho một người cụ thể và viết thư xin việc mới cho mỗi công việc bạn nộp đơn. Đây cũng là cơ hội của bạn để cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn đã thực hiện một số nghiên cứu về công ty.
  • Làm nổi bật các kỹ năng và thành tựu áp dụng trực tiếp vào công việc. Không đề cập đến tất cả mọi thứ trong sơ yếu lý lịch / CV của bạn, chỉ những điểm chính.
  • Bao gồm một số điện thoại nơi bạn có thể đạt được hoặc nhà tuyển dụng có thể để lại tin nhắn.
  • Luôn đảm bảo đánh vần chính xác tên của người mà bạn đang viết thư xin việc.
  • Ngoài ra, hãy cố gắng tìm ra ai sẽ xem xét thư xin việc và sơ yếu lý lịch hoặc CV.
  • Một bức thư gửi cho một người cụ thể thường được gửi đến Dear Sir hoặc Madam.

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp của thư xin việc của bạn. Sử dụng trình kiểm tra chính tả và ngữ pháp của trình xử lý văn bản. Nếu bạn không tự tin về khả năng phát hiện lỗi ngữ pháp, dấu câu và cách sử dụng trong tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác hoặc nếu bạn cần trợ giúp trong việc sắp xếp thư xin việc của mình, hãy gửi nó đến một chuyên gia để được hỗ trợ.

Hãy nhớ rằng CV / resume của bạn phải là nhắm mục tiêu, scannable và tạo ra hit. Nếu bạn gặp khó khăn với viết CV or sơ yếu lý lịch viết thay vì nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy trắng, sử dụng mẫu CVCV mẫu, mẫu sơ yếu lý lịch và các mẫu sơ yếu lý lịch.

Hầu hết các nhà tuyển dụng mong đợi nhận được thư xin việc cùng với CV hoặc sơ yếu lý lịch của bạn. Vì vậy, hãy chuẩn bị một thư xin việc thuyết phục người đọc lý do tại sao bạn là ứng cử viên tốt nhất cho cuộc phỏng vấn sử dụng viết thư xin việc lời khuyên.

Thông tin khác về Viết Thư xin việc

Bây giờ để hoàn thành chủ đề Viết Thư xin việc, nếu bạn có thị thực & giấy phép lao động và nếu bạn thư xin việcCV or tiếp tục đã sẵn sàng, bạn có thể gửi email cho họ thông qua dịch vụ phân phối CV & sơ yếu lý lịch cho các nhà tuyển dụng và nhà tuyển dụng việc làm trên toàn thế giới. Hãy nhìn vào cách ăn mặc và bắt đầu chuẩn bị cho một phỏng vấn xin việc.

Ngoài ra, trên Thông tin, tìm kiếm việc làm, thư xin việc, CV & sơ yếu lý lịchphỏng vấn xin việcquy tắc ăn mặc trang, bạn sẽ tìm thấy nhiều lời khuyên hữu ích cho người tìm việc làm ở nước ngoài.

Chúc may mắn với viết một lá thư xin việc!