Mẫu CV kết hợp

Đây là một trong những CV mẫu các định dạng dành cho người tìm việc thực hiện thay đổi nghề nghiệp, tìm kiếm sự thăng tiến hoặc chuyển đổi nghề nghiệp hoặc cần đưa ra ý nghĩa mới cho các chức danh khó hiểu. Các kết hợp CV style / định dạng là rất được đón nhận bởi các nhà tuyển dụng và sử dụng lao động.

Nội dung và bố trí thực tế sẽ khác nhau. Không phải tất cả các mục được yêu cầu hoặc cần thiết. Hãy thay thế tất cả các thẻ, ví dụ [địa chỉ Email] với thông tin của bạn để tạo ra CV kết hợp của bạn.

[Đầu tiên của bạn và Last Name]
[Địa chỉ gửi thư bao gồm Thành phố, tiểu bang / tỉnh, mã zip / mã bưu điện và quốc gia]
[Điện thoại hoặc tin nhắn số (s)]
[Địa chỉ email]

TÓM TẮT HOẶC MỤC TIÊU

[Một hoặc hai câu về kế hoạch nghề nghiệp, mục tiêu và / hoặc tóm tắt trình độ].

TÓM TẮT KỸ NĂNG VÀ / HOẶC KINH NGHIỆM

Kỹ năng hoặc kinh nghiệm

  • Mô tả
  • Mô tả

Kỹ năng hoặc kinh nghiệm

  • Mô tả
  • Mô tả

Kỹ năng hoặc kinh nghiệm

  • Mô tả
  • Mô tả

VIỆC LÀM LỊCH SỬ

Nghề nghiệp
Thành phố sử dụng lao động, Ngày của Tiểu bang

Nghề nghiệp
Thành phố sử dụng lao động, Ngày của Tiểu bang

GIÁO DỤC

Loại bằng cấp: [Tên bằng cấp hoặc chứng chỉ (GPA nếu có liên quan)
Nhỏ nếu có
Tên trường - Thành phố, tiểu bang]

GIẤY PHÉP

THÀNH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP HOẶC TỔ CHỨC


Kiểm tra chính tả và ngữ pháp của CV kết hợp của bạn. Sử dụng trình kiểm tra chính tả và ngữ pháp của trình xử lý văn bản. Nếu bạn không tự tin về khả năng phát hiện lỗi ngữ pháp, dấu câu và cách sử dụng trong tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác hoặc nếu bạn cần giúp đỡ trong việc sắp xếp CV hoặc thư xin việc của mình, hãy gửi nó đến một chuyên gia để được hỗ trợ.

Hãy nhớ rằng CV của bạn phải được nhắm mục tiêu, scannable và tạo ra hit. Nếu bạn gặp khó khăn với viết CV thay vì nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy trắng, sử dụng mẫu CVCV mẫu.

Hầu hết các nhà tuyển dụng đều mong đợi nhận được thư xin việc cùng với CV của bạn. Vì vậy, hãy chuẩn bị một thư xin việc thuyết phục người đọc lý do tại sao bạn là ứng cử viên tốt nhất cho cuộc phỏng vấn sử dụng viết thư xin việc lời khuyên.

Kết hợp khác CV mẫu Info

Để thành công trong bạn tìm việc làm quốc gia và nhận được công việc bạn muốn, bạn cần chuẩn bị thư xin việcCV or tiếp tục bạn phải e-mail ngay lập tức cho người sử dụng lao động tương lai được lựa chọn trong suốt tìm kiếm việc làm.

Khi bạn nhận được một lời mời đến cuộc phỏng vấn, bạn có thể đăng ký một thị thựcgiấy phép lao động. Sau đó chuẩn bị tinh thần và xem xét cách ăn mặc bởi vì cách bạn ăn mặc là một trong những thuộc tính quan trọng nhất trong được thuê.

Kiểm tra cuộc phỏng vấn việc làm dos & điều nên tránh, các mẹo phỏng vấn xin việc và khác kỹ năng tìm việc trang. Tìm hiểu tại sao mọi người không thuê cho các công việc có sẵn.

Ngoài ra, trên quốc tế tìm kiếm việc làm, visa, Giấy phép lao động, thư xin việc, CV & sơ yếu lý lịch, phỏng vấn xin việcquy tắc ăn mặc trang, bạn sẽ tìm thấy lời khuyên rất hữu ích đối với nhiều quốc gia khác nhau.

Chúc may mắn với kết hợp CV mẫu!