Bản lý lịch bằng văn bản tốt nhất với từ khóa tốt nghiệp là vô giá trị nếu không ai nhìn thấy nó!

Từ khóa CEO

Người tìm việc đã được thông báo cho thời gian dài để nhấn mạnh động từ hành động / lời nói hành động / lời điện trong các ứng dụng công việc tìm kiếm của họ. Điều đó động từ hành động / lời nói hành động / lời điện kết hợp với "bạn đã làm gì"Là từ khóa. Trong phần lớn các trường hợp, họ là danh từ nhưng chúng có thể được cụm từ quá - như trong các ví dụ dưới đây:

Con nuôi tư vấn mang lại kết quả tích cực với hiệu quả và ổn định hơn sản phẩm phát hành để thúc đẩy thị trường nâng cao danh tiếngđánh dấu suy giảm hỗ trợ kỹ thuật.

Bổ nhiệm đến bảng của một công ty phần mềm nổi bật như là một tài chính và hoạt động bắn súng rắc rối chọn bởi Giám đốc điều hành đến phân tíchbáo cáo on tài chính các vấn đề và sản xuất khuyến nghị cho cải thiện.

Thu hútgiữ lại từng đoạt giải thưởng thiết kế thông qua hợp tác và thử thách văn hóa tổ chức.

Được xây dựng một chất rắn mạng ảnh hưởng Liên hệ trong dịch vụ tài chính ngành công nghiệp bao gồm quản lý cấp cao của một ngân hàng hàng đầu. Sắp xếp trình bày làm thế nào dịch vụ được cung cấp bởi cả hai công ty đã bổ sung mở ra cánh cửa cho hai bên cùng có lợi mối quan hệ giới thiệu.

Được xây dựng rắn mạng ảnh hưởng lãnh đạo tài chính kể cả quản lý cấp cao của Westpac và bố trí trình bày bổ sung dịch vụ được thiết kế để xây dựng lợi ích chung cơ sở giới thiệu.

Đấu tranh các thực hiện của một nhân viên mới chương trình hợp lý hóa được phân phối song song với các quy trình được sắp xếp hợp lý thông qua một chiến lược thay đổi quản lý sáng kiến.

Tiến hành do siêng năng cho một doanh nghiệp làm sạch thương mại mua lại, Và sau đó tạo ra các cơ sở hạ tầng hoạt động chiến lược tăng trưởng cái đó tạo điều kiện đáng kể mở rộng kinh doanh nhắc nhở một ___% tăng về số lượng nhân viên, văn phòng thương mại, mua đầu tư và kinh doanh kế toán đang diễn ra cho công ty.

Hợp nhất ngân hàng quan hệ để đạt được ưa thích tình trạngcải thiện dịch vụ.

Tạo a tiếp thị toàn cầu mô hình để bắt đầu một tổng số thị trường xem trong kế hoạch kinh doanh.

Liên ngành lập kế hoạchphối hợp dẫn chia sẻ giải pháp chi phí dẫn in tiết kiệm $ ____ M trong ___ tháng đầu tiên.

Thiết kếphối hợp các Chuyên viên phân tích quy trình kinh doanh Nhóm, thành lập ưu tiên Chính sách cho chi phí tổ chức dựa trên Hoàn lại vốn đầu tư dự kiến.

Đã phát triểnthiết lập quản lý Quy trìnhthủ tục trong cả ba văn phòng, tinh giản hàng ngày. thông tin liên lạc hoạt động, tăng hiệu quảđảm bảo thời hạn dự án tuân thủ.

Đã phát triển tiêu chí để xác định giá trịdự phòng của các nhà cung cấp, đàm phán quan hệ đối tác chiến lược với 'nhà cung cấp ưu tiên' dựa trên giảm giá khối lượng, giảm số lượng nhà cung cấp từ ____ đến ____.

Đã phát triển tài chínhkế hoạch chiến lược hoạt độngquản lý hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ cho ___ thực thể với doanh thu hàng năm gần $ ____ triệu ___ trong tiểu bang.

Đạo một quá trình để chuyển đổi ____ hồ sơ kỹ thuật từ giấy đến định dạng kỹ thuật số. Quá trình dẫn trong thống nhất các hệ thống ___ thành ba chương trình tích hợp, giảm "làm việc lại" bởi ___%chi tiêu vốn bằng $ ___ M mỗi năm.

Đạo đa trang web và Hoạt động quốc tế có khả năng quản lý nhân viên lên tới ___.

Trực tiếp tuyển dụng hơn ___ nhân viên, bao gồm ___ kỹ sư hệ thống, tiết kiệm khoảng $ ___ trong phí tuyển dụng.

Loại bỏ ___% công việc văn thư, vẽ $ ___ trong tiết kiệm hàng năm.

Đã kết thúc công đoàn đình công ngay sau khi đảm nhận vai trò của Chủ tịch, diễn xuất as đàm phán lãnh đạo. Đạt chi phí-hiệu quả ___- năm tập thể thỏa thuận thương lượng.

Đánh giá thay thế phương pháp tài chính, tạo ra mô hình tài chính của từng phương pháp, và trình bày những phát hiện Tổng thống Thành viên Hội đồng quản trị.

Đánh giá, phê duyệtphát triển dự án, đảm bảo tài chính công of $ ___

Thực hiện nhóm phụ thuộc thời hạn dự án để khắc phục lỗi hệ thống SAP quan trọng trong kiểm soát hàng trong khodịch vụ khách hàng, giảm phân bổ lại sản phẩm bằng ___%.

Tạo điều kiện các tăng trưởng of di cư kinh doanh cho hỗn hợp dịch vụ - một khái niệm rất thành công sau này lăn ra toàn quốc với khách hàng tương tự và tăng phí.

Tạo điều kiện ba chữ số tăng trưởng doanh thu từ ____ (năm) đến ____ (năm) ($ ___ đến $ ___). Nghiên cứu, phân tíchquyết định những vấn đề lớn liên quan đến phát triển sản phẩm, cơ sởnhân viên.

Hình thành chính kinh doanhliên lạc chính phủ đến hỗ trợ sáng kiến ​​mới cho tăng trưởng cộng đồngmở rộng.

Đã đạt được trình độ chuyên môn như là một Đại lý di trú để tốt hơn hiểu vấn đề của khách hàng, chính sách của chính phủQuy trình nhập cư xung quanh. Cho di cư hỗ trợ, giới thiệu khách hàng đến kinh doanhthợ may kế toánlập kế hoạch thuế cho người di cư.

Được tổ chức Lợi nhuận & Mất trách nhiệm cho ngân sách vốn $ ___ M, trong khi quản lý chương trình tăng ___% mỗi năm.

Xác định cốt lõi tương giữa hệ thống xử lý dữ liệuthực hiện phương pháp tiêu chuẩn hóa đến loại bỏ nhiệm vụ trùng lặpkhôi phục hiệu quả chi phí.

Thực hiện bốn giai đoạn phương pháp phát triển bao gồm các nhóm chuyên gia đa chức năng và đạo diễn công ty thông qua hệ quả tăng tốc tăng trưởng, nắm bắt tốc độ tăng trưởng hàng năm __%.

Tăng chính sản xuất hàng năng suất ___% bằng cách thu hút đầu vào từ các chuyên gia trong ngành kỹ thuật để nâng cao sản xuất hiệu suất.

Bắt đầu và thành công đàm phán tái cấp vốn $ ___ triệu in vay vốn ngân hàng từ bên ngoài người cho vay để nội bộ cho vay, kết quả in ___% giảm lãi suất (từ ___% xuống ___%).

Bắt đầu mở thông tin và toàn doanh nghiệp giáo dục xử lý hiệu lực thay đổi văn hóabộ chiến lược dài hạn.

Lấy cảm hứng một nhân viên để nâng cao chuyên nghiệp sự nghiệp thông qua nghiên cứu, bởi tư vấn cung cấp thông tin phản hồi on các cơ hội nghề nghiệp có sẵn.

Lập tăng trưởng chiến lược bao gồm sự thâm nhập của hiện tại tài khoản khách hàng thông qua bán chéo bổ sung dịch vụ, thuận lợi ảnh hưởng đến dòng dưới cùngtỷ suất lợi nhuận gộp.

Giới thiệu mới dịch vụ đến một thực hành kế toántạo điều kiện các tăng trưởng của một dịch vụ thứ hai giao ___ trong top ___ của tổ chức tạo doanh thu khách hàng. Ý tưởng chứng minh rất phổ biến, sau đó nó đã được tung ra trên tất cả các văn phòng trên toàn quốc.

Giới thiệu nhà cung cấp đấu thầu đến cắt chi phí bằng ___%.

Led Chuyển đổisự đồng hóa của hai tổ chức kỹ thuật thành các hệ thống thống nhất, tiêu chuẩncông cụ đến giảm chi phí bằng $ ___ M mỗi năm.

Xuất xứ khuyến nghị liên quan đến chính sách kinh doanh, phân bổ tài nguyên, và lập kế hoạch chiến lược các hoạt động để nâng cao hiệu quả tài chính cơ bản.

Duy trìđàm phán mới hợp đồng tài chính, nhận ra a Giảm ___% chi phí lãi vay.

Quản lý a nhóm đã xác định và loại bỏ dôi dư chức nănghệ thống năng suất a tiết kiệm chi phí $ ____ M mỗi năm và một lực lượng lao động giảm từ _____ xuống _____.

Quản lýđạo diễn một loạt các lập kế hoạch chiến lược, phân tích tài chính quản lý tổ chức chức năng cho một thực thể với bảy cửa hàng ở hai tiểu bang và doanh thu hàng năm vượt quá $ ____ triệu.

Dàn $ ______ trong hội đồng địa phương và đồng tài trợ của chính phủ dự án trong năm 1992 tạo ____ việc làm mới.

Cá nhân bảo đảm hai khách hàng tạo ra $ ___ pa.

Trình bày triển vọng tài chínhthuế tóm tắt nổi bật cho đám đông lên đến ___ đại biểu hội nghị công ty.

Sản xuất các chiến lược tăng trưởng cái đó tạo điều kiện mở rộng mở rộng kinh doanh cho một doanh nghiệp làm sạch thương mại thúc đẩy một Tăng ___% nhân viên số, và văn phòng thương mại sinh lợi và mua đầu tư.

Cung cấp chủ động, quyết đoán và thực hành khả năng lãnh đạo trong vòng biến động ngành công nghiệp.

Nhận ra $ ___ triệu lợi nhuận trong quý đầu tiên ___ (năm) sau thiệt hại là ___ triệu đô la trong ___ (năm trước).

Được công nhận để sử dụng sáng tạo Công nghệ Internet kết xuất cạnh tranh cho khách hàng.

Tái cơ cấu quản lý tiền mặtđiều khiển hệ thống giảm thời gian ngắn yêu cầu tài chính bằng $ ___.

Tái cơ cấu thực thể và họ quyền sở hữu, quản lý mua lạithoái vốn, khởi xướng nghiên cứu lợi nhuậnthực hiện cơ bản thay đổi hoạt động trong tất cả các thực thể.

Mũi nhọn một bộ phận tái cơ cấu cái đó giảm không tính phí giờ bằng ___%, nâng cao liên ngành thông tin liên lạcthúc đẩy mạnh mẽ nhân viên đạo đức.

Mũi nhọn a tái cơ cấu của bộ phận thuế, hợp nhất tất cả nhân viên và thực tập sinh dưới một người quản lý mới. Ý kiến thúc đẩy tăng hiệu quả với một giảm bớt ___% trong giờ không tính phí, nâng cao thông tin liên lạcthúc đẩy mạnh mẽ tinh thần nhân viên.

Mũi nhọn toàn cầu Chứng nhận ISO 9002 trong một tổ chức có hơn _____ nhân viên.

Chỉ đạo tài chính sự thịnh vượng của doanh nghiệp lái xe doanh nghiệp của khách hàng hàng năm doanh thu tăng ___% qua nhiều năm.

Cấu trúcđàm phán chiến lược liên minhmua lại tăng cường hơn nữa tình hình tài chínhsự hài lòng của khách hàng thông qua việc mở rộng dịch vụtài nguyên.

Thành công Sáp nhập doanh số bán hàng Hoạt động nhóm để đạt được hơn phối hợphợp lý hóa hoạt động.

Thành công đàm phán với người Nam Phi chính phủ đến hộ tốngnâng cao chương trình Đường bộ trình bày ở Nam Phi.

Giám sát mối quan hệ với kiểm toán viên, bảo hiểm môi giới, ngân hàng tổ chứcvà công ty tư vấn pháp lý đến quản lý kiểm toán, tiền mặttín dụng quản lý, đàm phán thỏa thuận, tuân thủ SEC hàng quý và hàng năm báo cáo tài chínhnguồn nhân lực vấn đề.

Duy trì ___% tốc độ tăng trưởng hàng năm đến ____ (năm) trong thị trường cạnh tranh cao bởi phát triển chiến lược, lâu dài kế hoạch kinh doanh, thu hútgiữ lại tài năng nhân viênkiểm soát chi phí quá trình tồn tại và vượt trội ngành công nghiệp chính người chơi.

Chuyển đổi khởi động doanh nghiệp đến một thành lập người tạo doanh thu chỉ trong ___- tháng.

Thống nhất các nhóm khu vực dưới một thực thể duy nhất, giảm chi phí bằng $ ___ triệu.

Đã sử dụng tài năng nhìn xa trông rộng với những cơ hội mới; xác định cơ hội xác định lại chiến lược công tytận tích hợp dịch vụ để đáp ứng với tăng cạnh tranh từ các đối thủ cạnh tranh chính.

Won sinh lợi khách hàng từ hồ sơ cao đối thủ thông qua sự đảm bảo của dịch vụ cá nhân hóa và một loạt quản lý do cá nhân tạo ra và báo cáo tài chính được thiết kế để cải thiện hoạt động.

Từ khóa CEO trong ngành liên quan:

Sử dụng từ khóa CEO trong tất cả các thông tin tiếp thị của bạn, bao gồm sơ yếu lý lịch, Sơ yếu lý lịch, thư xin việc, Phỏng vấn chữ theo dõi, Cấu điều hành và nhiều hơn nữa. Cẩn thận tích hợp chúng vào các văn bản, khi nào và ở nơi thích hợp. Hãy chắc chắn rằng bạn đang giao tiếp một sứ điệp của bạn là ai và những gì giá trị và kiến ​​thức của bạn để tổ chức.

Hãy nhớ rằng, các từ khóa tương tự sẽ là nền tảng cho bạn phỏng vấn. Không chỉ bạn cần để có thể viết về các từ khóa của bạn, nhưng bạn cũng phải có khả năng giao tiếp bằng lời nói về họ là tốt, trong báo cáo mạnh mẽ và mạnh mẽ làm nổi bật những thành công của mình, đóng góp và thành tựu.

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp của CV hoặc resume của bạn. Sử dụng chính tả và ngữ pháp kiểm tra bộ xử lý word. Nếu bạn không tự tin về khả năng của bạn để phát hiện ngữ pháp, dấu câu và tiếng Anh hoặc các lỗi sử dụng ngôn ngữ khác hoặc nếu bạn cần sự giúp đỡ trong việc tổ chức sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn, gửi nó đến một chuyên nghiệp để được hỗ trợ.

Hãy nhớ rằng CV / resume của bạn phải là nhắm mục tiêu, scannable và tạo ra hit. Nếu bạn có một khó khăn với bạn viết CV or sơ yếu lý lịch viết thay vì nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy trắng, sử dụng mẫu CV, CV mẫu, mẫu sơ yếu lý lịchcác mẫu sơ yếu lý lịch hoặc:

Hầu hết các nhà tuyển dụng mong đợi nhận được một bức thư kèm theo sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn.
Vì vậy, chuẩn bị một thư xin việc thuyết phục người đọc lý do tại sao bạn là ứng cử viên tốt nhất cho cuộc phỏng vấn.
Nếu bạn có một khó khăn với bạn viết thư xin việc sử dụng một trong các:

Thông tin từ khóa CEO khác

Bây giờ để hoàn thiện chủ đề Từ khóa CEO của bạn, nếu thư xin việctiếp tục or CV sẵn sàng, bạn có thể gửi email cho họ thông qua tìm kiếm việc làm quốc tế đến tuyển dụng việc làm và headhunters trên toàn thế giới.

Bắt đầu chuẩn bị cho phỏng vấn xin việc và kiểm tra các mẹo phỏng vấn xin việc làm của điều nên tránh. Ngoài ra, tìm hiểu lý do tại sao mọi người không thuê cho các công việc có sẵn.

Ngoài ra, vào tìm kiếm việc làm, visa, giấy phép lao động, thư xin việc, CV & đơn xin việc, phỏng vấn xin việcquy tắc ăn mặc trang, bạn sẽ tìm thấy lời khuyên rất hữu ích đối với nhiều quốc gia khác nhau.

Chúc may mắn với Từ khóa CEO!