Mục tiêu của bạn về các cuộc phỏng vấn là thuyết phục người sử dụng lao động rằng bạn có kỹ năng, trình độ và khả năng làm việc và bạn có thể thoải mái phù hợp với tổ chức của họ. Những từ khóa giống như bạn đã sử dụng trong lý lịch, CV hoặc thư giới thiệu của bạn sẽ là nền tảng cho cuộc phỏng vấn việc làm của bạn. Bạn phải có khả năng nói về họ trong các tuyên bố mạnh mẽ và mạnh mẽ làm nổi bật thành công, sự đóng góp và thành tựu của bạn

Câu hỏi phỏng vấn thường gặp

Các câu hỏi phỏng vấn với một mục đích

Các cuộc phỏng vấn công việc trong bản chất bao gồm một cuộc trò chuyện, cho phép người sử dụng để tìm hiểu bạn và cho bạn để xem họ là như thế nào. Mặc dù các cuộc phỏng vấn có thể là những trải nghiệm tồi tệ, nhưng cần nhớ rằng người phỏng vấn chỉ là con người và có thể họ cũng lo lắng.

Nền tảng phỏng vấn xin việc là cơ hội của bạn để sao lưu trong người tất cả mọi thứ mà người sử dụng lao đã đọc về bạn trong của bạn CV, Sơ yêu ly lịch, tiếp tục, thư xin việc hoặc xin việc làm.

Phần chính của cuộc phỏng vấn việc làm là những câu hỏi phỏng vấn.

Trước ngày phỏng vấn chuẩn bị cho mình bằng cách kiểm tra các mẹo phỏng vấn xin việc, Tiến hành nghiên cứu vào những gì công ty làm và suy nghĩ của một số câu hỏi mà bạn muốn hỏi.

Đừng tự nguyện thông tin rằng người phỏng vấn không yêu cầu

Hãy chuẩn bị cho tất cả các loại câu hỏi, đặc biệt là về bản thân bạn một cách chi tiết, tại sao bạn muốn công việc và những gì bạn có thể đóng góp cho công ty. Câu hỏi phỏng vấn xin việc có thể từ:

  • 'Tại sao bạn chọn thuyết phục bằng cấp về ...?',
  • 'Mô tả công việc bạn đã làm cuối cùng với ...',
  • 'Điểm mạnh / điểm yếu của bạn là gì?' đến
  • "Mục tiêu nghề nghiệp dài hạn của bạn là gì?".

Nếu bạn chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin việc, bạn sẽ có thể phát huy trình độ của mình một cách hiệu quả khi bạn trả lời các câu hỏi. Với thực hành, bạn sẽ có được sự tự tin và trở nên lịch sự hơn trong bài thuyết trình của bạn.

Cuối cùng, người phỏng vấn có thể sẽ nói, 'Bạn có câu hỏi nào không?'.

Luôn đặt câu hỏi bởi vì điều này thể hiện nghiên cứu trước đây của bạn và quan tâm đến công việc. Các câu hỏi của bạn nên trực tiếp và hợp lý, chẳng hạn như:

  • 'Khi nào tôi có thể mong đợi cô ấy từ bạn?' (nếu điều đó chưa được thảo luận),
  • Một câu hỏi để làm rõ thông tin người phỏng vấn đã trình bày,
  • Một câu hỏi liên quan đến việc sử dụng công nghệ mới hoặc thực tiễn của người sử dụng lao động liên quan đến lĩnh vực nghề nghiệp, hoặc
  • Một câu hỏi để đánh giá văn hóa và phương hướng của tổ chức, chẳng hạn như 'Tổ chức này sẽ đứng đầu ở đâu trong năm năm tới?' hoặc 'Tại sao bạn thích làm việc cho tổ chức này?'.

Đừng hỏi những câu hỏi cụ thể về tiền lương hoặc trợ cấp trừ khi chủ nhân Broaches môn đầu tiên

Chuẩn bị cho mình một số câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn phổ biến nhất. Bạn sẽ tìm thấy chúng trên các trang này:

Hãy nhớ rằng, những cùng từ khóa bạn sử dụng trong hồ sơ của bạn sẽ là nền tảng cho các cuộc phỏng vấn công việc của bạn. Không chỉ làm bạn cần để có thể viết về các từ khóa của bạn, nhưng cũng trong một cuộc phỏng vấn, bạn phải có khả năng giao tiếp bằng lời nói về họ là tốt, trong báo cáo mạnh mẽ và mạnh mẽ làm nổi bật những thành công của mình, đóng góp và thành tựu.

Những câu hỏi phỏng vấn Job Info

Hy vọng rằng bạn nhận được một lời mời phỏng vấn xin việc. Vì vậy, bây giờ bạn cần:

Theo dõi cuộc phỏng vấn công việc của bạn với một cảm ơn bạn lá thư. Sử dụng lao động coi đây là một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của bạn tại vị trí này.

Chúng tôi tin tưởng rằng nếu bạn làm theo tất cả các bước trong việc tìm kiếm việc làm cho bước này, bạn sẽ vượt qua cuộc phỏng vấn việc làm và nhận công việc bạn muốn. Bây giờ bạn cần biết Làm thế nào để Giữ công việc của bạn!

Ngoài ra, vào tìm kiếm việc làm, thư xin việc, CV & đơn xin việc, phỏng vấn xin việcquy tắc ăn mặc trang, bạn sẽ tìm thấy lời khuyên rất hữu ích đối với nhiều quốc gia khác nhau.

Chúc may mắn với câu hỏi phỏng vấn xin việc.