Đào tạo Quản lý nhân sự Sơ yếu lý lịch

Nền tảng sơ yếu lý lịch chức năng định dạng (kỹ năng dựa resume), nhấn mạnh các kỹ năng và thành tựu phát triển thông qua kinh nghiệm làm việc, học tập và cộng đồng, và những thay đổi ẩn mang và bất thường trong quá trình làm việc. Của bạn kỹ năng và tiềm năng có thể được nhấn mạnh và thiếu kinh nghiệm hoặc những khoảng trống có thể có trong lịch sử công việc không được nhấn mạnh. Kiểm tra lợi ích và bất lợi về chức năng của resume.

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm các mẫu sơ yếu lý lịch bằng ngành công nghiệp hoặc bằng cách tình hình sự nghiệp và nâng cao hồ sơ của bạn với từ khóa theo ngành.

TÀI LIỆU QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO MẪU CUNG CẤP LÝ TƯỞNG CHỦ YẾU R MAYNG BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG TIẾP TỤC CỦA BẠN

FirstName LastName
Địa chỉ
Thành phố, ST mã bưu điện, Quốc gia
Điện thoại #
Địa chỉ email

TÓM TẮT

Nhân sự chuyên nghiệp với kinh nghiệm nhấn mạnh quản lý và phát triển chương trình. Chuyên gia hợp tác với quản lý để xác định nhu cầu tuyển dụng. Ngoại giao và khéo léo; có kỹ năng tương tác giữa các cá nhân hiệu quả. Tiếp cận cộng đồng rộng rãi và kết nối mạng. Biết chữ máy tính với MS Office. Các lĩnh vực kinh nghiệm bao gồm:

• Tuyển dụng & tuyển chọn • Đánh giá năng lực và kỹ năng
• Xử lý tiền lương • Chính sách & thủ tục nhân sự
• Đào tạo và phát triển • Quan hệ nhân viên
• Bồi thường & Lợi ích • Chương trình công nhận nhân sự
• EEO & Đa dạng • Tuân thủ quy định
• Tư vấn & EAP • Thiết kế chương trình giảng dạy
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
Chương trình khởi nghiệp: Đi đầu trong việc phát triển và quản lý các bộ phận nhân sự cho sự khởi đầu của Wordsmith Communications và Acme Resources.
Tuyển dụng nhân viên: Thực hiện tuyển dụng cho Wordsmith Communications và Acme Resources. Sàng lọc và xử lý thành công các ứng dụng, sắp xếp điều tra lý lịch và thực hiện các cuộc phỏng vấn.
Chính sách và thủ tục: Phát triển và thiết lập tất cả các chính sách và thủ tục cho các quy trình nguồn nhân lực tại Manning và Associates và Acme Resources. Tạo một sổ tay nhân sự nhân sự tại cả Wordsmith Communications và Acme Resources. Đạt được kinh nghiệm vững chắc với các luật và quy định của liên bang, tiểu bang và khuyết tật.
Cơ cấu lương và lương: Phối hợp với Quản lý điều hành tại WordSmith Communications để tạo cơ cấu trả lương cho tất cả các nhân viên. Nhân viên được hỗ trợ trong việc lựa chọn các chương trình lợi ích phù hợp tại Acme Resources. Đàm phán bồi thường với nhân viên tại Manning và Cộng sự.
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
Phát triển chương trình: Nghiên cứu, thiết kế và thực hiện các chương trình phát triển nhân viên để định hướng, đào tạo và giáo dục thường xuyên. Tuyển dụng các chương trình đào tạo bên ngoài khi cần thiết.
Quản lý đào tạo: Duy trì hồ sơ chính xác về cấp phép và đào tạo nhân viên tại Manning và Cộng sự, lên lịch các chương trình giáo dục thường xuyên khi cần thiết để duy trì giấy phép cần thiết.
Thiết kế chương trình giảng dạy: Tạo ra một hướng dẫn thủ tục đào tạo phối hợp với Quản lý điều hành tại Wordsmith Communications. Giới thiệu chương trình giảng dạy để đáp ứng với các vấn đề pháp lý cấp bách bao gồm quấy rối tình dục và đa dạng tại Manning và Cộng sự.
MỐI QUAN HỆ NHÂN VIÊN
Chương trình công nhận: Tạo ra các chương trình công nhận và khuyến khích nhân viên cho bộ phận bán hàng tại Acme Resources. Các chương trình dẫn đến tăng khối lượng bán hàng là 18% trong một quý. Sau đó làm việc với Quản lý điều hành để đưa ra các chương trình ưu đãi toàn công ty.
Truyền thông nhân viên: Giao tiếp với nhân viên ở tất cả các vị trí để truyền đạt những thay đổi trong chính sách nhân sự. Làm trung gian giữa các nhân viên để giải quyết các vấn đề tại Manning, Associates và Acme Resources.
Tư vấn nhân viên: Cung cấp tư vấn cá nhân cho nhân viên tại Acme Resources. Nhận được đào tạo của tiểu bang Florida về phòng chống lạm dụng chất và bạo lực gia đình. Hỗ trợ phụ huynh thông qua các buổi tư vấn nhóm.
Điều phối sự kiện: Được chọn để lên kế hoạch và quản lý bữa tối trao giải thưởng nhân viên hàng năm tại Acme Resources. Tuyển dụng tình nguyện viên, người cung cấp thực phẩm được lựa chọn, giải trí theo kế hoạch và giám sát sự kiện này.
KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
Tập đoàn Jaybird, FL
Quản lý tài khoản
1993 - Present
Manning và cộng sự, FL
Quản lý cơ sở / Điều phối viên ngân sách
1989 - 1993
Truyền thông Wordsmith, FL
Tư vấn hỗ trợ, Tình nguyện viên
1992 - 1993
Tài nguyên Acme, CA
Quản lý kinh doanh
1982 - 1988

Sử dụng Tìm việc làm quốc gia or Tìm kiếm việc làm ở nước công cụ tìm kiếm việc làm!

Hãy nhớ rằng CV / resume của bạn phải là nhắm mục tiêu, scannable và tạo ra hit. Nếu bạn có một khó khăn với bạn viết CV or sơ yếu lý lịch viết thay vì nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy trắng, sử dụng mẫu CV, CV mẫu, mẫu sơ yếu lý lịchcác mẫu sơ yếu lý lịch hoặc:

Hầu hết các nhà tuyển dụng mong đợi nhận được một bức thư kèm theo sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn.
Vì vậy, chuẩn bị một thư xin việc thuyết phục người đọc lý do tại sao bạn là ứng cử viên tốt nhất cho cuộc phỏng vấn.
Nếu bạn có một khó khăn với bạn viết thư xin việc sử dụng một trong các:

Quản lý nhân sự đào tạo khác Tiếp tục thông tin mẫu

Nếu là của bạn thư xin việctiếp tục đã sẵn sàng, bạn có thể gửi email sơ yếu lý lịch Quản lý nhân sự đào tạo của bạn thông qua tìm kiếm việc làm quốc tế đến tuyển dụng việc làm trên toàn thế giới.

Để thành công trong bạn tìm việc làm quốc gia và nhận được công việc bạn muốn, bạn cần chuẩn bị thư xin việcCV or tiếp tục bạn phải e-mail ngay lập tức cho người sử dụng lao động tương lai được lựa chọn trong suốt tìm kiếm việc làm.

Khi bạn nhận được một lời mời đến cuộc phỏng vấn, bạn có thể nộp đơn xin thị thựcgiấy phép lao động. Sau đó chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn việc làm và hãy xem điển hình câu hỏi phỏng vấn xin việc, các mẹo phỏng vấn xin việc và khác kỹ năng tìm việc.

Kiểm tra cuộc phỏng vấn việc làm do & không và khác kỹ năng tìm việc trang. Tìm hiểu tại sao mọi người không thuê cho các công việc có sẵn.

Theo dõi cuộc phỏng vấn việc làm với một cảm ơn bạn lá thư. Sử dụng lao động coi đây là một dấu hiệu của sự quan tâm cuối cùng của bạn tại vị trí này.

Ngoài ra, vào tìm kiếm việc làm, visa, giấy phép lao động, thư xin việc, CV & đơn xin việc, phỏng vấn xin việcquy tắc ăn mặc trang, bạn có thể tìm thấy lời khuyên đối với nhiều quốc gia khác nhau.

Chúc may mắn với Training Human Resources Manager tiếp tục lấy mẫu.