CV tốt hơn

Bạn đang chịu đựng khối nhà văn CV?

CV của mọi người có vẻ chuyên nghiệp hơn và được dùng từ tốt hơn so với CV của bạn phải không?

Sau đây là một số mẹo viết CV để giúp bạn tạo CV tốt hơn:

XUẤT KHẨU. Hãy gọn gàng và không có lỗi.
Bắt tất cả các lỗi chính tả và ngữ pháp. Hãy chắc chắn rằng ai đó đã đọc lại của bạn CV, tốt nhất là ai đó chú ý đến chi tiết. Ngay cả lỗi nhỏ nhất cũng có thể khiến CV của bạn rơi vào đống từ chối.

XUẤT KHẨU. Viết một tuyên bố mở đầu mạnh mẽ.
Hình thành một tuyên bố mở đầu rõ ràng, vững chắc sẽ giúp bạn mang một thông điệp tập trung trong suốt CV. Các tuyên bố mở đầu tốt nhất tóm tắt các kỹ năng của bạn và nhấn mạnh điểm mạnh của bạn.

Số là một công cụ mạnh mẽ và nên được bao gồm trong Tuyên bố lợi ích hành động

XUẤT KHẨU. Tập trung vào lợi ích của bạn cho nhà tuyển dụng.
Tập trung vào làm nổi bật những thành tựu sẽ khơi dậy sự quan tâm của các nhà tuyển dụng đọc CV của bạn. Trả lời câu hỏi: "Làm thế nào ứng viên này có thể hoàn thành vai trò và tạo ra tác động tích cực?" Hãy nhớ rằng mục tiêu là để có được cuộc phỏng vấn.

XUẤT KHẨU. Tạo ấn tượng tốt đầu tiên.
Trung bình, nhà tuyển dụng dành ít hơn 30 giây để quét mỗi CV. Hầu hết các nhà tuyển dụng quan tâm đến thành tích nghề nghiệp hơn là giáo dục. Đặt những sự thật thú vị và hấp dẫn nhất về bản thân bạn ngay từ đầu, chẳng hạn như một danh sách các thành tựu theo thứ tự phù hợp.

Đừng nhấn mạnh vào điểm mạnh và kinh nghiệm của bạn

XUẤT KHẨU. Nhấn mạnh kỹ năng của bạn.
Sử dụng kỹ năng hoặc phần khả năng trong CV của bạn được tổ chức xung quanh các tài năng chính bạn phải cung cấp. Ưu tiên mọi thứ.

XUẤT KHẨU. Sử dụng từ khóa.
Bao gồm cụ thể từ khóa và cụm từ mô tả các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn, như Ra mắt sản phẩm, Báo cáo thu nhập, Bảng cân đối, Bán hàng, Quản lý tài khoản, C ++, Visual Basic, Xử lý văn bản, MS Excel, Adobe Illustrator, Thiết kế đồ họa và Quảng cáo.

XUẤT KHẨU. Sử dụng thuật ngữ công nghiệp.
Sử dụng các thuật ngữ và từ viết tắt trong ngành để phản ánh sự quen thuộc của bạn với doanh nghiệp của nhà tuyển dụng, nhưng không đến mức khiến CV của bạn khó đọc hoặc khó hiểu. Đánh vần các từ viết tắt trong ngoặc đơn nếu chúng không rõ ràng, chẳng hạn như TQM (Quản lý chất lượng toàn diện).

XUẤT KHẨU. Sử dụng động từ hành động.
Miêu tả bản thân là người năng động, thành đạt, thông minh và có khả năng đóng góp. Sử dụng động từ hành động. Ví dụ: Được quản lý, ra mắt, tạo, chỉ đạo, thành lập, tổ chức và giám sát.

XUẤT KHẨU. Tránh đại từ nhân xưng.

Không bao giờ sử dụng các đại từ nhân xưng như 'Tôi' hoặc 'tôi' trong CV của bạn. Thay vì các câu hoàn chỉnh, hãy sử dụng các tuyên bố lợi ích hành động ngắn, như: "Phối hợp và xuất bản một bản tin hàng tuần giúp nâng cao nhận thức cho các sự kiện cộng đồng địa phương."

XUẤT KHẨU. Làm nổi bật các điểm chính.
Sử dụng chữ in đậm, in nghiêng và gạch chân để làm nổi bật thông tin phù hợp nhất trên CV của bạn. Đối với CV chỉ có văn bản ASCII, bạn có thể sử dụng chữ in hoa, dấu ngoặc kép, thậm chí cả dấu hoa thị để nhấn mạnh các từ quan trọng hoặc tiêu đề của phần.

XUẤT KHẨU. Tóm tắt thông tin.
Trong CV của bạn, chỉ sử dụng lượng không gian cần thiết để thể hiện trình độ của bạn cho vị trí rõ ràng và cô đọng.

XUẤT KHẨU. Chỉ liệt kê thông tin gần đây.
Nguyên tắc chung là chỉ hiển thị kinh nghiệm làm việc của bạn trong những năm 10 cuối cùng đến 15, trừ khi có kinh nghiệm cụ thể trước đó đặc biệt phù hợp với vị trí bạn đang tìm kiếm.

XUẤT KHẨU. Định lượng hoặc đủ điều kiện kinh nghiệm.
Số là một công cụ mạnh mẽ và cần được đưa vào các tuyên bố Quyền lợi hành động của bạn.
Thay vì viết "Chịu trách nhiệm tăng doanh số bán hàng trong lãnh thổ của tôi", hãy sử dụng "Doanh số tăng trong lãnh thổ của tôi 150% trong tháng 6. Tài khoản 30 được quản lý tăng doanh thu từ $ 1.5M lên $ 2M hàng năm."

XUẤT KHẨU. Được tổ chức, logic và súc tích.
Ngoài việc xem xét kinh nghiệm của bạn, nhà tuyển dụng cũng sử dụng CV để cảm nhận xem bạn có tổ chức, logic và súc tích hay không. Hãy chắc chắn rằng CV của bạn được cân bằng, gọn gàng, hấp dẫn trực quan và chảy liên tục. Rõ ràng các phần riêng biệt và nhấn mạnh tiêu đề phần. Để đủ không gian trống giữa các phần để dễ đọc.

XUẤT KHẨU. Chỉ cần giao tiếp.
Từ bỏ việc sử dụng từ vựng cắt cổ, tinh tế. Nói cách khác, đừng cố gắng gây ấn tượng với nhà tuyển dụng bằng độ sâu từ vựng của bạn. Sử dụng từ mọi người có thể hiểu.

XUẤT KHẨU. Bỏ qua thông tin lương.
Không bao giờ đề cập đến tiền lương trong CV của bạn. Lưu thông tin này cho cuộc phỏng vấn.

Không bao giờ đề cập đến thông tin cá nhân như chủng tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, đảng chính trị hoặc thậm chí quan điểm cá nhân

XUẤT KHẨU. Tránh các đối tượng nghi vấn.
Không bao giờ đề cập đến thông tin cá nhân như chủng tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, đảng chính trị hoặc thậm chí quan điểm cá nhân. Trong tất cả trừ một vài trường hợp, sẽ là bất hợp pháp khi người sử dụng lao động xem xét các vấn đề như vậy. Ngoài ra, tránh sử dụng sự hài hước và sáo rỗng trong hầu hết các CV.

XUẤT KHẨU. Hãy trung thực.
Nói dối hoặc phóng đại khả năng của bạn sẽ luôn quay trở lại ám ảnh bạn. Vì nhà tuyển dụng thường kiểm tra các ứng viên nghiêm túc, bạn sẽ muốn mọi chi tiết kiểm tra.

XUẤT KHẨU. Bán điểm mạnh của bạn.
Đừng nhấn mạnh vào điểm mạnh và kinh nghiệm của bạn. Chân dung trong ánh sáng tốt nhất có thể. Kỹ năng có vẻ tự nhiên đối với bạn, những người khác có thể không bao giờ nắm bắt được.

XUẤT KHẨU. Viết CV của riêng bạn.
Hãy cá nhân, nhưng chuyên nghiệp. Tạo một CV phản ánh đặc điểm cá nhân tốt nhất của bạn và những đặc điểm tích cực.

Miêu tả bản thân là người năng động, thành đạt, thông minh ...

XUẤT KHẨU. Đặc điểm cá nhân.
Nếu bạn muốn bao gồm các đặc điểm cá nhân trong CV của mình, chẳng hạn như "Đáng tin cậy, có tổ chức cao, tự tạo động lực và có trách nhiệm", thay vì chỉ liệt kê các đặc điểm này, hãy thử thể hiện các đặc điểm này bằng ví dụ từ kinh nghiệm của bạn. Ví dụ, thay vì viết "Đáng tin cậy", hãy viết "Không bao giờ bỏ lỡ thời hạn quan trọng trong năm năm với tư cách là người quản lý dự án".

XUẤT KHẨU. Định vị bản thân trong ánh sáng tốt nhất có thể.
Để nhấn mạnh những khoảng trống chói lóa trong lịch sử công việc của bạn, hãy xem xét sử dụng một Functional CV, trong đó tập trung vào các kỹ năng và thành tích của bạn chứ không phải là một Chronological CV định dạng, trong đó nhấn mạnh sự tiến triển của kinh nghiệm của bạn.

XUẤT KHẨU. Kết hợp các phần khi có thể.
Cố gắng kết hợp bất kỳ phần ngắn nào với nhau để làm cho CV của bạn gọn hơn. Ví dụ: nếu bạn chỉ có một mục đang được đào tạo, hãy xem xét đặt nó dưới sự giáo dục của bạn và thay đổi tiêu đề của phần thành "Giáo dục và Đào tạo".

XUẤT KHẨU. Sử dụng các tiêu đề phần phổ biến.
Sử dụng các tiêu đề phần phổ biến. Ví dụ: Mục tiêu, Kinh nghiệm, Việc làm, Lịch sử công việc, Kỹ năng, Tóm tắt, Tóm tắt trình độ, Thành tựu, Thành tích, Khả năng, Giáo dục, Liên kết chuyên nghiệp, Ấn phẩm, Giấy phép và Chứng chỉ, và Danh dự.

Tạo ra một CV phản ánh đặc điểm cá nhân tốt nhất của bạn và những đặc điểm tích cực

XUẤT KHẨU. Hãy tích cực.
Xóa mọi bình luận hoặc cảm xúc tiêu cực được truyền tải trong CV của bạn, đặc biệt là khi nói đến kinh nghiệm làm việc trước đây. Nhấn mạnh một thái độ tích cực, có thể làm.


Kiểm tra chính tả và ngữ pháp của CV của bạn. Sử dụng chính tả và ngữ pháp kiểm tra các trình xử lý của. Nếu bạn không tự tin về khả năng của bạn để phát hiện ngữ pháp, dấu câu và tiếng Anh hoặc lỗi sử dụng ngôn ngữ khác hoặc nếu bạn cần sự giúp đỡ trong việc tổ chức CV của bạn, hãy mang nó đến một chuyên nghiệp để hỗ trợ.

Hãy nhớ rằng CV / resume của bạn phải là nhắm mục tiêu, scannable và tạo ra hit. Nếu bạn có một khó khăn với bạn viết CV or sơ yếu lý lịch viết thay vì nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy trắng, sử dụng mẫu CV, CV mẫu, mẫu sơ yếu lý lịchcác mẫu sơ yếu lý lịch hoặc:

Hầu hết các nhà tuyển dụng mong đợi nhận được một bức thư kèm theo sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn.
Vì vậy, chuẩn bị một thư xin việc thuyết phục người đọc lý do tại sao bạn là ứng cử viên tốt nhất cho cuộc phỏng vấn.
Nếu bạn có một khó khăn với bạn viết thư xin việc sử dụng một trong các:

Thông tin khác về CV tốt hơn

Bây giờ để hoàn thiện mẹo viết CV của bạn, nếu thư xin việcCV sẵn sàng, bạn có thể gửi email cho họ thông qua tìm kiếm việc làm quốc tế đến tuyển dụng việc làm và headhunters trên toàn thế giới.

Bắt đầu chuẩn bị cho phỏng vấn xin việc và kiểm tra các mẹo phỏng vấn xin việc làm của điều nên tránh. Ngoài ra, tìm hiểu lý do tại sao mọi người không thuê cho các công việc có sẵn.

Ngoài ra, vào tìm kiếm việc làm, visa, Giấy phép lao động, thư xin việc, CV & đơn xin việc, phỏng vấn xin việcquy tắc ăn mặc trang, bạn sẽ tìm thấy lời khuyên rất hữu ích đối với nhiều quốc gia khác nhau.

Chúc may mắn với CV tốt hơn!