Power Words và Action Verbs

Power từ hoặc hành động động từ aka. hành động là những từ được sử dụng để giúp tuyên bố mạnh mẽ hơn. Bằng cách sử dụng động từ hành động, bạn có thể giả định một "giọng nói tích cực" thay vì "tiếng thụ động" trên tiếp tục, CV or bức thư. Hợp nhất từ ​​quyền lực vào hồ sơ, CV hoặc thư giới thiệu của bạn và sự tương ứng khác có thể giúp truyền đạt kỹ năng viết mạnh mẽ và tăng cường sức mạnh giao tiếp của bạn.

Những từ này có thể cung cấp một cải thiện đáng kể thư xin việc. Hãy cẩn thận đừng lạm dụng chúng. Quá nhiều lông tơ và không đủ kỹ năng, và bạn có thể đi qua như giả. Kiểm tra ví dụ bằng từ công nghiệp danh sách.

Danh sách các từ sức mạnh và động từ hành động

A

Abated, viết tắt, bãi bỏ, rút ​​gọn, bỏ trống, hấp thụ, tăng tốc, thích nghi, đồng hành, thành tựu, đạt được, đạt được, đạt được, hành động, kích hoạt, điều chỉnh, bổ sung, điều chỉnh, bổ sung, điều chỉnh, quảng cáo Được quảng cáo, tư vấn, ủng hộ, bị ảnh hưởng, được hỗ trợ, được phát sóng, được cảnh báo, được phân bổ, bị thay đổi, được sửa đổi, được phân loại, được trả lời, được dự đoán, xuất hiện, được áp dụng, được chỉ định, được phê chuẩn, được chấp thuận Lắp ráp, đánh giá, phân công, hỗ trợ, giả định, đảm bảo, đạt được, thu hút, kiểm toán, tăng cường, ủy quyền, ủy quyền, tự động, trao giải

B

Cân bằng, Mặc cả, Bắt đầu, Đánh dấu chuẩn, Được hưởng lợi, Trả giá, Thanh toán, Bị chặn, Bị bắt giữ, Được tăng cường, Mượn, Mua, Được gắn nhãn, Cầu nối, Tóm tắt, Mở rộng, Mang lại, Ngân sách, Được xây dựng

C

Tính toán, Canvassed, Captured, Carried out, Cast, Cataloged, Catalogue, Phân loại, Nguyên nhân, Tập trung, Chủ trì, Thách thức, Vô địch, Thay đổi, Kênh, Biểu đồ, Kiểm tra, Lưu hành, Làm rõ, Phân loại, Xóa, Đóng tác giả, đồng đạo diễn, hợp tác, thu thập, kết hợp, tuyên dương, bình luận, ủy thác, cam kết, giao tiếp, so sánh, biên soạn, hoàn thành, tuân thủ Được tư vấn, tiếp tục, ký kết, đóng góp, kiểm soát, chuyển đổi, truyền đạt, thuyết phục, phối hợp, sửa chữa, chi phí, tư vấn, đếm, tạo, phê bình, trồng trọt, tùy chỉnh, cắt

D

Giao dịch, tranh luận, gỡ lỗi, phân cấp, quyết định, giảm, chuyên dụng, hoãn lại, xác định, ủy quyền, giao, chứng minh, khấu hao, mô tả, chỉ định, thiết kế, phát hiện, xác định, phát triển, phát minh, chẩn đoán, phát hiện Phân biệt, phân biệt, phân phối, đa dạng, thoái vốn, tài liệu, nhân đôi, soạn thảo

E

Kiếm được, dễ dàng, được chỉnh sửa, được giáo dục, nỗ lực, đạt được, loại bỏ, nhấn mạnh, kích hoạt, khuyến khích, kết thúc, chứng thực, tham gia, tham gia, thiết kế, nâng cao, mở rộng, gia nhập, làm giàu, được bảo đảm, được gia tăng Vượt quá, trao đổi, thực hiện, miễn trừ, mở rộng, xúc tiến, thử nghiệm, giải thích, khám phá, tiếp xúc, thể hiện, mở rộng, trích xuất

F

Chế tạo, tạo điều kiện, thời trang, lĩnh vực, điền, hoàn thiện, hoàn thiện, tài chính, tinh chỉnh, tập trung, dự báo, chính thức hóa, hình thành, công thức, thành lập, thành lập, hoàn thành, trang bị, tiếp tục

G

Đạt được, tập hợp, đo lường, tạo ra, quản lý, phân loại, cấp, chào, chào, nhóm, hướng dẫn

H

Giảm một nửa, xử lý, đứng đầu, giúp đỡ, thuê, lưu trữ

I

Xác định, chiếu sáng, minh họa, thực hiện, cải tiến, cải tiến, khánh thành, kết hợp, gia tăng, phát sinh, lập chỉ mục, cá nhân hóa, truyền bá, gây ra, bị ảnh hưởng Bảo hiểm, Tích hợp, Tương tác, Giải thích, Can thiệp, Phỏng vấn, Giới thiệu, Phát minh, Kiểm kê, Đầu tư, Điều tra, Mời, Tham gia, Bị cô lập, Phát hành

J

Tham gia, đánh giá, biện minh

K

Giữ

L

Ra mắt, học hỏi, cho thuê, giảng dạy, lãnh đạo, cấp phép, làm sáng, thanh lý, niêm yết, tố tụng, thùy mị, bản địa hóa, nằm, đăng nhập

M

Được thực hiện, duy trì, quản lý, ánh xạ, tiếp thị, phù hợp, tối đa hóa, đo lường, hòa giải, cố vấn, buôn bán, hợp nhất, Met, thu nhỏ, mô hình hóa, kiểm duyệt, hiện đại hóa, sửa đổi, giám sát, tạo động lực, di chuyển, đa dạng

N

Được đặt tên, thuật lại, điều hướng, thương lượng, ghi bàn, thông báo, nuôi dưỡng

O

Quan sát, thu được, cung cấp, mở, vận hành, dàn xếp, đặt hàng, tổ chức, định hướng, nguồn gốc, đại tu, giám sát

P

Tham gia, khuôn mẫu, thâm nhập, nhận thức, thực hiện, thuyết phục, theo giai đoạn, chụp ảnh, xác định, tiên phong, đặt, lên kế hoạch, chơi, bỏ phiếu, chuẩn bị, trình bày, bảo tồn, chủ trì, ngăn chặn, xử lý, sản xuất Dự kiến, quảng bá, nhắc nhở, đề xuất, chứng minh, cung cấp, công khai, xuất bản, mua, theo đuổi

Q

Đủ tiêu chuẩn, định lượng, đặt câu hỏi, trích dẫn

R

Tăng, xếp hạng, xếp hạng, thực hiện, nhận, công nhận, khuyến nghị, điều chỉnh, ghi lại, thu hồi, tuyển dụng, chỉnh sửa, thiết kế lại, giảm, tinh chỉnh, thu hồi, đăng ký, điều chỉnh, phục hồi, củng cố, phục hồi, liên quan Tái tổ chức, sắp xếp lại, sửa chữa, thay thế, thay thế, báo cáo, đại diện, nghiên cứu, giải quyết, đáp ứng, phục hồi ,. Tái cấu trúc, kết quả, giữ lại, truy xuất, tân trang, tiết lộ, đảo ngược, đánh giá, sửa đổi, hồi sinh, khen thưởng

S

Được bảo vệ, cứu hộ, lưu, lên lịch, sàng lọc, bảo mật, phân đoạn, lựa chọn, tách biệt, phục vụ, phục vụ, thiết lập, sắp xếp, định hình, chia sẻ, rút ​​ngắn, hiển thị, Shrank, đã ký, đơn giản hóa, mô phỏng, cắt xén, bán , Solidified, Solved, Sắp xếp, Siber, Sparked, Spearheaded, Special, Specified, Specested, Spoke, Spread, Stainedized, Staffed, Staged, Standardized, Started, Stained, Kích thích, Strategized, Streamined, Stained, Stained , Gửi, Thực hiện, Thay thế, Thành công, Thành công, Đề xuất, Tóm tắt, Thay thế, Giám sát, Cung cấp, Hỗ trợ, Vượt qua, Khảo sát, Đồng bộ hóa, Hệ thống hóa

T

Tabated, Tackled, Tailored, Targeted, Taught, Termined, Tested, Thắt chặt, Took, Toured, Trained, Tracked, Traded, Trained, Transacted, Transised, Transated, Transated, Transated, Transated Troublehot, Turned, Gia sư

U

Umpired, Unpacked, Underlines, Underscored, Under Hiểu, Understooked, Undertook, Underwrote, Unearthed, Unified, United, Unraveled, Cập nhật, Nâng cấp, Urged, Sử dụng, Sử dụng

V

Xác thực, có giá trị, bằng lời nói, được xác minh, đã xem, đã truy cập, được hiển thị, được lồng tiếng, được tự nguyện

W

Được tổ chức, phong hóa, cân nặng, hoan nghênh, mở rộng, chịu đựng, chứng kiến, chiến thắng, làm việc, viết

Y

Mang lại

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp của hồ sơ của bạn. Sử dụng trình kiểm tra chính tả và ngữ pháp của trình xử lý văn bản. Nếu bạn không tự tin về khả năng phát hiện ngữ pháp, dấu câu và tiếng Anh hoặc các lỗi sử dụng ngôn ngữ khác hoặc nếu bạn cần trợ giúp trong việc tổ chức sơ yếu lý lịch của mình, hãy gửi cho chuyên gia để được hỗ trợ.

Hãy nhớ rằng CV / resume của bạn phải là nhắm mục tiêu, scannable và tạo ra hit. Nếu bạn gặp khó khăn với viết CV or sơ yếu lý lịch viết thay vì nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy trắng, sử dụng mẫu CV, CV mẫu, mẫu sơ yếu lý lịchcác mẫu sơ yếu lý lịch hoặc:

Hầu hết các nhà tuyển dụng mong đợi nhận được một bức thư kèm theo sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn.
Vì vậy, chuẩn bị một thư xin việc thuyết phục người đọc lý do tại sao bạn là ứng cử viên tốt nhất cho cuộc phỏng vấn.
Nếu bạn gặp khó khăn với viết thư xin việc sử dụng một trong các:

Thông tin về động từ và động từ thông tin khác

Bây giờ để hoàn thiện chủ đề Power Words và Action Verbs của bạn, nếu thư xin việctiếp tục sẵn sàng, bạn có thể gửi email cho họ thông qua tìm kiếm việc làm quốc tế đến tuyển dụng việc làm và headhunters trên toàn thế giới.

Bắt đầu chuẩn bị cho phỏng vấn xin việc và kiểm tra các mẹo phỏng vấn xin việc làm củađiều nên tránh. Ngoài ra, tìm hiểu lý do tại sao mọi người không thuê cho các công việc có sẵn.

Ngoài ra, vào tìm kiếm việc làm, visa, Giấy phép lao động, thư xin việc, CV & đơn xin việc, phỏng vấn xin việcquy tắc ăn mặc trang, bạn sẽ tìm thấy lời khuyên rất hữu ích đối với nhiều quốc gia khác nhau.

Chúc may mắn với Nói cách điện và động từ hành động!